เงื่อนไขการจ่ายเงิน

· มัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 2 อาทิตย์หลังจากวันจอง

· เงินค่าทริปส่วนที่เหลือ กชำระก่อนเดินทาง 1 เดือน

· แจ้งการชาระเงินมัดจามาทางอีเมล์ เราจะออกใบเสร็จรับเงินมัดจาค่าทริปให้ค่ะ

· กรณีไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากการประท้วงของสายการบินหรืออื่นใด หรือเดินทางมาถึงล่าช้ากว่าที่กำหนด หรือการไม่ใช้บริการตามรายการที่ปรากฎ จะไม่คืนเงินค่าทริปในส่วนที่ไม่ใช้บริการ

· เพื่อความสะดวก หากยืนยันการจองได้เร็ว จะมีเวลาในการยื่นขอวีซ่าได้อย่างไม่กระชั้นชิด และมีเวลาเลือกจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าได้ในราคาที่เหมาะสม

counter create hit

ราคาทริป คนละ 149,500 บาท

 

สงวนลิขสิทธิ์ข้อความและรูปภาพในเวปไซต์ ห้ามลอกเลียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

Holland4thai

เที่ยวเนเธอร์แลนด์บายเจี๊ยบ

ทัวร์กรีนแลนด์ 7 คืน 8 วัน วัน(27 สค.-3 กย.)

รับจำนวน 12 คน ราคาคนละ 149,500 บาท

เปิดจองถึง 31 พฤษภาคม 2019

 

เลขทะเบียนการค้า KvK 17221288

ราคานี้รวม

 

· ค่าที่พักไอซ์แลนด์ 2 คืน โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 คน พร้อมอาหารเช้า

· ค่าที่พักกรีนแลนด์ 5 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ พักห้องละ 2 คน

· ค่าตั๋วเครื่องบินจากไอซ์แลนด์ไปกรีนแลนด์

· ค่าเดินทางในกรีนแลนด์โดยเรือตลอดทริป

· ค่ากิจกรรมกรีนแลนด์ เข้าถ้าน้าแข็ง เดินธารน้าแข็ง ดูปลาวาฬ

· ค่าล่องเรือชม Ice berg ที่กรีนแลนด์

· ล่าแสงเหนือ หากวันนั้นแสงเหนือแอ๊คทีฟและฟ้าเปิด

· รับ-ส่งสนามบินไอซ์แลนด์

 

ราคานี้ไม่รวม

· ค่าตั๋วเรื่องบินไป-กลับ Bangkok - Reykjavik

· ค่าอาหารกลางวันที่ไอซ์แลนด์

· ค่าประกันการเดินทาง

· ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม รวมทั้งค่ากิจกรรมอื่นในกรีนแลนด์ที่ต้องลูกทัวร์ต้องการนอกเหนือจากที่จัดให้

· ค่าขอวีซ่าซึ่งท่านต้องทาเรื่องขอวีซ่าด้วยตนเองโดยเราจัดเตรียมเอกสารการจอง ทริปให้

Day 1  27 สค.

รับที่สนามบิน ที่เมือง Reykjavík เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้น 18.30 ทำความรู้จักเพื่อนร่วมทริป ทานข้าวร่วมกัน รวมทั้งคุยแผนการเที่ยวในแต่ละวัน

Day2 28 สค.

ออกเดินทาง จาก Reykjavik – Greenland โดยเครื่องบิน

จากนั้นเดินทางต่อทางเรือไปพักที่เมือง Tasiilaq เมืองหลวงของ East Greenland เข้าที่พักแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงบ่ายออกไปเดินเล่นทุ่งดอกไม้ กลางคืนมาลุ้นแสงเหนือ

 

 

Day 3 29 สค.

Boat Excursion to the Tiniteqilaaq and Sermilik Icefjord

· ล่องเรือชม Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง และโอกาสที่จะได้ชมปลาวาฬขึ้นมาว่ายวนให้ยลโฉม

· เดินชมหมู่บ้าน Tiniteqilaag หมู่บ้านเล็กๆ มีประชากรร้อยกว่าคน วิวหน้าหมู่บ้านเป็นภูเขาน้ำแข็งอลังการ และทุ่งหญ้าดอกคอตต้อนสีขาวพริ้วสวยงามรายล้อมบ้านไม้หลากสีสันแต่ละหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 4 30 สค.

Boat to Knud Rasmuseussen Glacier

· ล่องเรือล่องฟยอร์ด จากนั้นแวะที่หมู่บ้านที่เคยเป็นสนามบินของอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีซากเครื่องบินและเครื่องมือเครื่องใช้หลงเหลืออยู่

· ล่องเรือต่อไปชมธารน้ำแข็ง Karale Glacier และ Knud Rasmussen Glacier และปิคนิคอาหารกลางวันท่ามกลางวิวน้ำแข็ง

 

Day 5 31 สค.

City walk and Flower Valley

· city walk และ เดินต่อไปยัง Flower Valley ทุ่งดอกไม้ละลานตา ธารน้ำและน้ำตกเล็กๆ (เดินเขาในระดับง่ายๆ เดินได้ทุกคน)

 

 

 

Day 6 1 กย.

Ice cave

· ช่วงเช้าไป Ice cave ถ้ำน้ำแข็งในฤดูร้อน

· ช่วงบ่าย เดินทางไปยังหมู่บ้าน Kulusuk พักที่นี่ 1 คืน

 

Day 7 2 กย.

ช่วงเช้าตรู่เดินชมหมู่บ้าน Kulusuk ชมทุ่งดอก c0tton grass หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บ่ายบินกลับ Reykjavik

 

 

Day 8 3 กย.

ส่งสนามบิน เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ หรืออยู่ต่อเที่ยวตามอัธยาศัย